WARSZTATY: PRAKTYCZNY ANGIELSKI

Naszym Słuchaczom oferujemy w ramach kursu comiesięczne warsztaty z praktycznego angielskiego.

Zostały one specjalnie wyodrębnione z kursu ogólnego, aby stworzyć warunki, gdzie koncentrujemy się tylko na zdobywaniu umiejętności praktycznych.

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów i skupieniu się przede wszystkim na konwersacji, przed każdym warsztatem nasi Słuchacze otrzymują dedykowane materiały umożliwiające im gruntowne przygotowanie się. W ten sposób na warsztatach ćwiczymy praktyczne umiejętności.