oceny uczniow

galerie zdjęć szkoły

Oferta Prywatnych Szkół Polsko-Amerykańskich w Szczecinie

Szkoła zapewnia intensywną naukę języków obcych - realizowaną poprzez:

 • zastosowanie rozszerzonych programów językowych (język angielski 5 razy w tygodniu),
 • nauka języków i informatyki już od klasy 0,
 • język angielski - 5 godzin tygodniowo, w tym 2 godziny konwersacji,
 • język niemiecki - 2 razy w tygodniu w klasach I i II, 3 razy w tygodniu w klasach III - VIII oraz od klasy IV dodatkowo godzinę konwersacji,
 • wykorzystanie skutecznych metod nauki.

Wysoki poziom nauczania - osiągany poprzez:

 • zastosowanie autorskich programów przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • prowadzenie urozmaiconych form zajęć,
 • zastosowanie w procesie dydaktycznym kinezjologii edukacyjnej,
 • badania kompetencji uczniów zewnętrznymi testami po klasie III,IV,V,
 • wykorzystanie w nauczaniu nowoczesnej pracowni komputerowej,
 • organizowanie egzaminu na kartę rowerową w klasie IV,
 • organizowanie egzaminu na kartę pływacką w klasie VIII ,
 • organizowanie różnych form wypoczynku.

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka poprzez:

 • interesujące zajęcia dodatkowe tj. koła językowe, muzyczne, teatralne, informatyczne, sportowe, plastyczne, dziennikarskie (gazetka szkolna), przedmiotowe, relaks przy muzyce, rytmikę, a także dodatkowo płatne pianino, karate, taniec towarzyski,
 • zajęcia świetlicowe (w godzinach 7.00 - 17.00) z konwersacją w języku angielskim i niemieckim,
 • zindywidualizowany tok nauczania w klasach maks. 20 osobowych,
 • zajęcia na basenie i Lodogryfie (w sezonie ),
 • współpracę z Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
 • wstępne badania logopedyczne, stomatologiczne, ortopedyczne,

Od rodziców oczekujemy współpracy w procesie wychowawczym