oceny uczniow

galerie zdjęć szkoły

Klub Seniora " ACTIV"

Biuro Klubu działa od poniedziałku do piątku w godzinach : 8:00- 15:00, zaś zadania zaplanowane dla seniorów odbywają się głownie porach  popołudniowych oraz w soboty i niedziele, aby zapewnić  dostęp wszystkim zainteresowanym, również pracującym członkom klubu w wieku przekraczającym sześćdziesiąt lat . Nasza działalność na terenie osiedla Pogodno- Niebuszewo, zachęca do aktywności ludzi starszych, zawiązywania nowych znajomości, w środowisku Klubu,  chęć  zdobywania i poszerzania  wiedzy na tematy społeczne, nauki obsługi komputera i „poruszania się” w sieci czy nauki języka angielskiego.  Uczestnictwo w Klubie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Szczecina w wieku 60+ od początku istnienia Klubu, gdyż w pobliżu nie jest prowadzona tego typu działalność wobec seniorów we wsparciu z budżetu Miasta Szczecin, a występuje tu znaczna ilość osób  w wieku 60+ .

Odbiorcami w kolejnym roku kalendarzowym działania Klubu będą mieszkańcy Miasta Szczecin  w wieku 60 +.

Na potrzeby realizacji projektu  udostępnione będą sale i budynki Stowarzyszenia, Społeczno- Oświatowego „ SENS” przy ulicy Wawrzyniaka 7, oraz Polsko- Amerykańskich Szkół Prywatnych Sp.zo.o. , przy ulicy Wawrzyniaka 6 e, r,s,t,u. Dla potrzeb projektu, zostanie udostępniona  biblioteka w Szkole Polsko- Amerykańskiej z dostępem do codziennej prasy, książek i internetu. Jak co roku do realizacji założeń  Klubu Seniora Activ zostaną zaangażowane do współpracy inne instytucje miasta, do których planowane są wyjścia. Poniżej przedstawiamy opracowaną koncepcję funkcjonowania Klubu z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb senior seniorów. Około 120 członków Klubu jest z nami od 2017 roku, z których  pomocą zostają opracowane koncepcje na kolejne lata naszej działalności.  Rekrutacja do „ Klubu Seniora ACTIV” jest ciągła, jesteśmy otwartym Klubem dla każdego seniora i z wielką radością wprowadzamy nowych seniorów do naszej „ AKTIVnej rodziny”.

 Klub korzysta z dofinansowania Miasta Szczecin na rok 2024.
 
logo miast Szczecin